ทชจ.เชียงราย อำนวยความสะดวก และปลอดภัย บนทางหลวงชนบท สาย ชร. 1038 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 882+000)– บ้านด้าย อ.แม่สาย     ทชจ.เชียงราย อำนวยความสะดวก และปลอดภัย บนทางหลวงชนบท สาย ชร. 5031 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4014(กม.ที่ 0+700) – บ้านซ้อใต้ อ.เชียงของ     ทชจ.เชียงราย อำนวยความสะดวก และปลอดภัย บนทางหลวงชนบท สาย ชร. 5031 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4014(กม.ที่ 0+700) – บ้านซ้อใต้ อ.เชียงของ     ทชจ.เชียงราย ตั้งด่านชั่งน้ำหนักบนถนนทางหลวงชนบท สาย ชร.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 123 (กม.ที่ 8+242) – บ้านทุ่งเกลี้ยง อ.แม่สาย     ประชุมการตรวจทำเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน(29/06/52)     ไจก้า สนับสนุนงบ ทางหลวงชนบท เตรียมสร้างสะพาน นนท์1(3/07/52)    

11 พ.ย. - 16:02

17 ต.ค. - 15:29

17 ต.ค. - 15:29

17 ต.ค. - 15:22

17 ต.ค. - 15:21

29 ส.ค. - 11:07

29 ส.ค. - 10:55

12 ส.ค. - 08:41

09 ส.ค. - 10:17

01 ส.ค. - 14:51

30 ก.ค. - 14:07

29 ก.ค. - 13:36